Kata World Championships – Krakow/ Championnat du monde de Kata- Cracovie – 2022 (POL)

Panamerican Open – Bogota (ECU)
1 September 2022
Veteran World Championships Krakow / Championnats du monde Veteran Cracovie – 2022 (POL)
1 September 2022
When:
13 September 2022 – 14 September 2022 all-day
2022-09-13T00:00:00-04:00
2022-09-15T00:00:00-04:00

Kata World Championships – Krakow/ Championnat du monde de Kata- Cracovie – 2022 (POL)

Rooney Shane Katame no kata
Xu Xiao Kang Kata no kata
Takahashi Allyn Goshi Jutsu
Walby Tony Goshi Jutsu
Palmer Kelly Katame no Kata
Enns Wesley Katame no Kata
Danielle Ferland Ju No Kata
Lachaine Aiko Ju No Kata
Fantozzi Manuel Nage No Kata
Fantozzi Matteo Nage No Kata

Login

Lost your password?