Whitney Lohnes receives a prestigious Roland Michener Award